خدمات نقشه برداری شامل دو مرحله اصلی به شرح زیر است.

  • خدمات مرحله اول نقشه برداری شامل تمامی خدماتی است که اولاً به منظور مشخص کردن نوع نقشه مورد لزوم، مشخصات و دقت آن با در نظر گرفتن استاندارد نقشه‌ها و هدف طرح انجام می‌گیرد.
  • ثانیاَ مقدمات شروع کار مرحله دوم از قبیل جمع آوری مدارک فنی موجود، تحصیل مجوزهای لازم، برنامه عکسبرداری هوایی (در صورت لزوم) و غیره فراهم می‌شود.

تعیین مشخصات فنی نقشه‌ها

با در نظر گرفتن مشخصات فنی طرح پیشنهادی کارفرما، نوع نقشه‌های لازم با توجه به استاندارد تیپ نقشه برداری و موافقت کارفرما تعیین می‌شود. در صورتیکه علاوه بر مشخصات استاندارد تیپ نقشه برداری مقیاس و اطلاعات فنی خصوصی دیگری مورد نیاز طرح باشد، ضرورت و چگونگی این اطلاعات میبایستی به تایید سازمان نقشه برداری کشور برسد.

جمع آوری اطلاعات فنی

مدارک فنی موجود در منطقه از قبیل نقشه، عکس هوایی و نقاط مبنایی مسطحایی یا ارتفاعی بررسی و در صورت نیاز طرح با همکاری کارفرما و سازمان نقشه برداری کشور جمع آوری و تهیه می‌شود.

روش تهیه نقشه

روش تهیه نقشه به طریق زمینی یا هوایی یا احیاناَ به طریق خاص دیگری مطالعه و تعیین می‌شود. چنانچه ضوابطی از طرف سازمان نقشه برداری کشور در مورد روش تهیه نقشه مورد نظر تعیین شود، لازم الاجرا است.

بازدید محلی

برای تصمیم گیری در موارد فوق چانچه اطلاعات و نقشه‌های موجود کافی نباشد می‌توان بازدیدی از محل به عمل آورد.

برآورد قیمت

حجم و هزینه عملیات بر اساس آخرین تعرفه‌های مصوبه نقشه برداری به طور تقریبی بر آورد می‌شود و در اختیار کارفرما قرار می‌گیرد.

جدول زمانی اجرا، نظارت و پرداخت هزینه عملیات

جدول زمان بندی برای تمامی مراحل اجرای عملیات (از قبیل عملیات زمینی تبدیل، ترسیم و نظارت) تهیه می‌شود. مراحل پرداخت هزینه عملیات نیز بر اساس ضوابط قرارداد پیش بینی می‌شود.

پرداخت اجرایی

خدمات اجرایی نقشه برداری شامل یکی از چهار موضوع زیر خواهد بود.

  • تهیه نقشه به طریق مستقیم زمینی
  • تهیه نقشه با استفاده از عکس‌های هوایی (به طریق فتوگرافی)
  • عملیات کارتوگرافی و تکثیر
  • انجام سایر عملیات نقشه برداری

عملیات کارتوگرافی

عملیات کارتوگرافی در نشریه شماره ۷۹ به دو بخش تقسیم می‌شود.

  • بخش اول آن قسمت از خدمات و عملیاتی است که برای مرحله پایانی هر نقشه فارغ از متد و روش نقشه برداری متناسب با مقیاس، نوع و تیراژ نقشه بدون تعییر مقیاس انجام می‌گیرد.این بخش از عملیات کارتوگرافی منحصر به ترسیم نهایی، آرایش و تکثیر نقشه است.
  • بخش دوم آن قسمت از خدمات کارتوگرافی است که تدوین و تالیف انواع نقشه‌های فنی، توپوگرافی، تخصصی، موضوعی، جغرافیایی و نظائر آن را در مقیاس‌های مختلف و با استفاده از مدارک قدیم و جدید موجود مورد بحث قرار می‌دهد و به علت تنوع زیاد و ظرافت خاص در این دفتر مورد بررسی و طبقه بندی قرار نگرفته است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *